تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر (محسنی)، ابتدای خیابان شاه نظری، پلاک 52
(+98) 912 8700036
(+9821) 2290 9191 - 2290 9292
شماره حساب ها

جهت واریز وجه به حساب صرافی آریا می توانید از شماره حساب های زیر استفاده نمایید.

نام بانکنام صاحب حسابشماره حسابشماره شبا
بانک ملیشرکت تضامنی صرافی سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء0111422829008IR23-0170-0000-0011-1422-8290-08
بانک صادراتشرکت تضامنی صرافی سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء0111146830007IR94-0190-0000-0011-1146-8300-07
بانک ملتشرکت تضامنی صرافی سید صلاح الدین بهبهانی و شرکاء8191751566IR75-0120-0000-0000-8191-7515-66

لطفا پس از واریز وجه، مراتب را سریعا به بخش مالی اطلاع دهید.